Άμεση τεχνική υποστήριξη  απο  08.00 - 22.00 :
Τηλεφωνική υποστήριξη

Τηλεσυντήρηση

Αμεση επίσκεψη στον χώρο σας


Εξυγίανση εσωτερικού δικτύου και ελεγχος :
Με ειδικά υπερσύγχρονα οργανα ελέγχουμε και επισκευάζουμε τις βλάβες του δικτύου


Διασύνδεση :
Τηλεφωνικών κέντρων μέ αλλα τηλεφωνικά κέντρα ,γραφεία , υποκαταστήματα , ακόμα και με το σπίτι σας

Ανταλλακτικά :

Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών που καλύπτει τόσο κέντρα που βρίσκονται σε κυκλοφορία οσο

και παλαιά 10-20 ετών


Μεταφορές τηλεφωνικών κέντρων :

Αποξήλωση και εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου σέ αλλο χώρο .


Αναβάθμιση - απόσυρση παλαιών Τηλεφωνικών  Κέντρων  και αντικατάσταση με καινούργια

<<  Επιστροφή           <<  Επικοινωνία