Τηλεφωνικά Κέντρα Hipath3550

The Siemens HiPath 3550 are similar systems, however the 3550 has a maximum of 84 users whilst the 3500 is 60 users. Both can cater for ISDN30, ISDN2 & analogue lines.

                                   

 

<<  Επιστροφή           <<  Επικοινωνία